23 ม.ค. 2553

sources.list ของไทย Ubuntu

#mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list-o

# nano /etc/apt/sources.list ย้าย Server update มาที่เมืองไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ copy ใต้เส้นประไปวางไว้ที่ไพล์ sources.list นี้

-------------------------------

#####KU apt <> Main,Restriced Update#####
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy main restricted
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy-updates main restricted
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-security/ hardy-security main restricted

#####KU apt <> Multiverse,Universe Update(Optional)#####
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy multiverse universe
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy-updates multiverse universe
deb http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-security/ hardy-security multiverse universe

#####KU apt <> Source File Main, Restriced (Optional)#####
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy main restricted
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy-updates main restricted
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-security/ hardy-security main restricted

#####KU apt <> Source File Multiverse,Universe (Optional)#####
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy multiverse universe
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/ hardy-updates multiverse universe
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-security/ hardy-security multiverse universe

#deb cdrom:[Ubuntu 8.04 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080423)]/ hardy main restricted
#deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy main restricted
#deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy main restricted

## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe

#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted

----------------------------------------

#apt-get update ก๊อบวางเสร็จแล้ว ก็ต้อง update list ใหม่

3 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับ ใช้ได้เยี่ยม.

  ตอบลบ
 2. ใช้ได้ทุกรุ่นหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รุ่นใหม่ๆ ใช้ไม่ได้ ต้อง update list ใหม่

   ลบ