9 ม.ค. 2553

Automatic logon to Windows XP

เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน เราสามารถ Logon เข้าใช้ windows XP แบบไม่ต้องใส่ username และ password ได้

หลักการคือ ให้ตัว windows เองเป็นตัว จำ username และ password ให้
วิธีการมีดังนี้

ไปที่ [Start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
แล้วแก้ไข ค่าของ DefaultUserName เป็นชื่อ username ที่ต้องการให้เครื่องจำ
แก้ไข ค่าของ AutoAdminLogon ให้เป็น 1 (1=Enabled)
สร้าง string value ให้ชื่อว่า DefaultPassword และระบุ value เป็นรหัสผ่านของ username นั้น

เสร็จแล้วออกจาก Registry แล้ว Reboot

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น