29 เม.ย. 2553

วิธีการตั้งค่าสถานะของ NUM LOCK เมื่อเข้าสู่ระบบ Windows XP

หลังจากเปิด Numlock ตอนหน้า Logon screen แล้ว เข้าสู่ระบบ Windows  ปุ่ม Numlock ก็ดันถูกปิดอีก อะไรของมัน Windows สงสัยว่างจัด

วิธีแก้ไข

1. เริ่มต้น Notepad
2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางรหัสในแฟ้มข้อความ:

set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"

3. บันทึกแฟ้มเป็น "numlock.vbs" (รวมเครื่องหมายคำพูดด้วย) วิธีนี้จะเป็นการสร้างแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .vbs ไอคอนจะเปลี่ยนจากไอคอน Notepad เป็นไอคอนสคริปต์

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์เพื่อให้ทำงานสำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้คัดลอกแฟ้ม Numlock.vbs ไปไว้ที่โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบในโปรไฟล์ผู้ใช้ทุกคน เส้นทางเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์นี้ คือ Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

จัดไป

เปิด Numlock ทุกครั้ง ที่หน้า logon screen

ต้องเข้าไปแก้ไขที่ Registry คับ

ไปที่ HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard

แล้วค่าเปลี่ยนของ InitialKeyboardIndicators เป็น 2

ทำไมต้องเป็น 2  เพราะคำอธิบายข้าล่างนี้


0
Turns off Num Lock, Caps Lock, and Scroll Lock

1
Turns on Caps Lock

2
Turns on Num Lock

3
Turns on Caps Lock and Num Lock

4
Turns on Scroll Lock

5
Turns on Caps Lock and Scroll Lock

6
Turns on Num Lock and Scroll Lock

7
Turns on Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock

28 เม.ย. 2553

HP 2600n สี Magenta เพี้ยน

อาการ: พิมพ์ Demo page จากหน้าเครื่องพมพ์ รูปตรงที่เป็นสีแดง ก็ไม่แดง สีจะออกกส้มๆุ

สาเหตุ กระจกที่สะท้อนแสง laser เพื่อสร้างภาพสีแดง สกปรก

วิธีแก้ไข http://www.reeves-hall.net/tech-gadgets/fixing-washed-out-colour-on-hp-color-laserjet-2605/

ลองแล้วแก้ได้จริง

ขอบคุณครับ The Reeves-Hall Family