19 ธ.ค. 2552

แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นข้อความภาษาไทย Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT(Cell) เป็นฟังก์ชันในการแปลงตัวเลขให้เป็นค่าเงินแบบตัวอักษรภาษาไทย

9 ธ.ค. 2552

Shutdown Windows with command line

ผมได้เคยใช้ software สำหรับตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ Micorsoft Windows
มีทั้งที่มีแบบจ่ายตัง และแบบฟรี แบบฟรีก็ไม่ค่อยดี ไหนๆจะใช้ของฟรีแล้ว ก็เลยหันมาใช้ Command line
สั่ง Shutdown ก็ได้ ไม่ต้องไป Download อะไรมาติดตั้ง

เริ่มจาก เปิด Notepad
แล้วใส่คำสั่งลงไปดังนี้
shutdown.exe -s -f
แล้ว save เป็น shutdown.bat (เปลี่ยนนามสกุล เป็น .bat โดยการพิมพ์ตรงชื่อไพล์)เสร็จแล้วก็ไปสร้าง schedule task
วันนี้ขอสร้าง schedule task แบบ Command line เผื่อจะได้ประยุกต์ไปใช้งานในวันหน้า
รูปแบบคำสั่ง(Syntax)
schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc schedule [/mo modifier] [/d day] [/m month[,month...] [/i IdleTime] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User "System"} [/rp Password]] /?

ค่าตัวแปร
Parameters
/tn TaskName : ชื่อ taskname หรือว่าชื่อ Job ของเรา ตั้งตามตามใจเราเลย
/tr TaskRun : ระบุตำแหน่ง ไพล์หหรือว่าโปรแกรมที่ต้องการจะให้ทำงาน
/sc schedule : ระบุช่วงเวลาการทำงาน มีให้เลือกดังนี้. MINUTE, HOURLY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE.จบด้วยคำสั่งนี้
schtasks /create /tn "Shutdown" /tr c:\shutdown.bat /sc daily /st 21:00:00 /sd 31/12/2009 /ru benz-notebook\benz /rp password

รายละเอียดอ่านต่อ
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/schtasks.mspx?mfr=true

8 ธ.ค. 2552

How to reset a Linksys Router

Step:
1. Turn on or plug powercord your router.
2. On the back of your Linksys router, the small button that reads Reset.
3. Press, and hold, the Reset button down for 30 seconds.
4. Restart the router and Wait for your Power, Power light to turn on(until not blinking). (On the router)

*** When pressing the Reset button down make sure you don't release the button until you are sure it has been compressed for 30 seconds or more.
*** 192.168.1.1 is default router address

7 ธ.ค. 2552

วิธีการทำ excel แบบ drop-down list

เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูล เราสามารถจำกัดผู้ใช้โดยการใช้ drop-down list เข้ามาช่วยรับค่าข้อมูล และ เครื่องมือนี้ยังสามารถตกแต่งรูปแบบ เช่นเปลี่ยนสี Font ได้เหมือนข้อความปกติ เมื่อผู้ใช้งานต้องการป้อนข้อมูลที่ไม่อยู่ใน listโปรแกรม excel จะปฏิเสธค่านั้น

สิ่งที่เราต้องมี 2 อย่างคือ: list ของข้อมูล และช่องรับข้อมูล ดูตามรูปประกอบ


ขั้นตอนมีดังนี้
1. สร้าง list ข้อมูลในเซลล์ A1ถึง A4 หรือจะสร้างข้อมูลจาก A1ถึง D4ก็ได้
2. เลือก E3 หรือจะเลือกหลายๆเซลล์พร้อมกันก็ได้
3. เลือก เมนุ data แล้วเลือก Validation
4. เลือก list จาก tab ชื่อว่า Setting ในช่องที่ชื่อว่า Allow:
5. เลือกช่อง Source แล้ว dragเพื่อ hilight เซลล์ A1:A4
6. คลิ๊ก OK

เซลล์ที่ถูกทำเป็น drop-down list จะไม่ปรากฎค่าอะไรจนกว่าจะมีการเลือกที่เซลล์นั้น