8 พ.ย. 2553

Password ของ Prestige 660R-T1

หลังจากที่ได้ Reset Router เปลี่ยนค่าเป็น factory default แล้ว
password จะถูกเปลี่ยนเป็น รหัสผ่านขั้นเทพ! ทันทีทันใด
username = Admin
password = ADSLmi^ZyXelP660RT1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น