27 พ.ย. 2553

Disable Cache in Squid 2.5

Add/modify squid.conf :

#no local caching
maximum_object_size 0 KB
minimum_object_size 0 KB

# specify uncachable requests
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
no_cache deny all

or
# caches nothing based on time
acl Working time 08:00-16:00
no_cache deny Working


# avoid having a cache directory
cache_dir null /tmp
or
cache_dir null /null


http://www.nineteenlabs.com/2007/08/25/disable-cache-in-squid-25/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น