8 ก.ค. 2554

แจก!! โปรแกรมแก้ซึบหมึกเต็ม Canon MX 347,MP 497

เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น MX 347 ถ้า "ซึบหมึกเต็ม" หรือทางฝรั่งจะพูดว่า "the waste ink absorber is full" โดยจะออกอาการที่หน้าจอ LED ว่า "Contact Service Center" ถ้าเป็นรุ่น และ MP 497 จะขึ้นหน้าจอว่า "P07" หรือไม่ก็ "E08" แต่เหตุที่ว่าเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่นนี้ไม่สามารถ Clear หรือ Reset ค่าต่างๆ โดยการกดเมนูบนเครื่องพิมพ์เหมือนเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าๆได้ จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรม(หายากมาก)ในการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ซึ่งปกติก็ต้องส่งเข้าศูนย์บริการ แต่ถ้าเรามีโปรแกรมก็สามารถทำเองได้ที่บ้าน

First of all to solve it you need to download PCM Service tool. Download it from Here After downloading follow these instructions


Step 1: Enter in service mode in order to used the resetter:
•Turn off the printer without pulling the power cords.
•Hold down Resume button and press Power button
•Keep holding down Power button and let Resume button go
•Then Press Resume button 5 times then let both buttons go
•The Alternate Blinking error is gone, the printer is in Service Mode state

Step 2:
•Double click "servicetool.exe"
•Then press "Set" button in the Ink Absorber counter frame after that click OK

•Then power off the printer (sometimes you have to press twice the power button to turn off) and turn on again.
•You have done.

Ref. http://www.fixya.com
http://www.canon.co.uk

2 ความคิดเห็น: