26 ก.ค. 2554

Disable Writing to USB Drives

วิธีการป้องการเขียนข้อมูล Flash Drive ใช้ได้ตั้งแต่ Window Xp Service Pack 2 ขึ้นไป
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/registry-hack-to-disable-writing-to-usb-drives/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น