19 ธ.ค. 2552

แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นข้อความภาษาไทย Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT(Cell) เป็นฟังก์ชันในการแปลงตัวเลขให้เป็นค่าเงินแบบตัวอักษรภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น