9 ธ.ค. 2552

Shutdown Windows with command line

ผมได้เคยใช้ software สำหรับตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ Micorsoft Windows
มีทั้งที่มีแบบจ่ายตัง และแบบฟรี แบบฟรีก็ไม่ค่อยดี ไหนๆจะใช้ของฟรีแล้ว ก็เลยหันมาใช้ Command line
สั่ง Shutdown ก็ได้ ไม่ต้องไป Download อะไรมาติดตั้ง

เริ่มจาก เปิด Notepad
แล้วใส่คำสั่งลงไปดังนี้
shutdown.exe -s -f
แล้ว save เป็น shutdown.bat (เปลี่ยนนามสกุล เป็น .bat โดยการพิมพ์ตรงชื่อไพล์)เสร็จแล้วก็ไปสร้าง schedule task
วันนี้ขอสร้าง schedule task แบบ Command line เผื่อจะได้ประยุกต์ไปใช้งานในวันหน้า
รูปแบบคำสั่ง(Syntax)
schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc schedule [/mo modifier] [/d day] [/m month[,month...] [/i IdleTime] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User "System"} [/rp Password]] /?

ค่าตัวแปร
Parameters
/tn TaskName : ชื่อ taskname หรือว่าชื่อ Job ของเรา ตั้งตามตามใจเราเลย
/tr TaskRun : ระบุตำแหน่ง ไพล์หหรือว่าโปรแกรมที่ต้องการจะให้ทำงาน
/sc schedule : ระบุช่วงเวลาการทำงาน มีให้เลือกดังนี้. MINUTE, HOURLY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE.จบด้วยคำสั่งนี้
schtasks /create /tn "Shutdown" /tr c:\shutdown.bat /sc daily /st 21:00:00 /sd 31/12/2009 /ru benz-notebook\benz /rp password

รายละเอียดอ่านต่อ
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/schtasks.mspx?mfr=true

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น