3 พ.ย. 2552

ข้อจำกัดในการใช้หน่วยความจำเกินกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

ข้อจำกัดในการใช้หน่วยความจำเกินกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

Microsoft Windows Server 2003 (32 bit) ทุกversion จะไม่รับรู้การที่มีแรมในระบบมากกว่า 4 GB ยกเว้นจะมีการใช้ RAM แบบ Hotadd คือ RAM แบบที่ใส่แล้วไม่ต้อง Restart วิธีการนำ RAM ที่มากกว่า 4 GB มาใช้ เพียงเพิ่ม /PAE ในไพล์ Boot.ini

แบบนี้
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE

แล้ว Restart ก็เสร็จเรียบร้อย

แต่สำหรับ Server ที่รัน SQL 2003 ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ ต้องไปบอก SQL ว่าให้เอา RAM ที่มีขนาดเกิน 4 GB ไปใช้ด้วย
ใช้คำสั่งดังนี้

sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO

sp_configure 'awe enabled', 1
RECONFIGURE
GO

แล้วต่อด้วย

sp_configure 'min server memory', 1024
RECONFIGURE
GO

sp_configure 'max server memory', 4096
RECONFIGURE
GO

สุดท้าย
แต่ละ version มีข้อจำกัด เรื่อง การรองรับปริมาณ RAM สูงสุดที่ support
Windows Server 2003, Standard Edition supports physical memory up to 4 GB.
Windows Server 2003, Enterprise Edition supports physical memory up to 32 GB.
Windows Server 2003, Datacenter Edition supports physical memory up to 64 GB.อ้างอิง http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190673.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น