10 พ.ย. 2552

Lock Folder แบบไม่ใช้โปรแกรม + password

ทั้ง lock และซ่อน Folder ในแบบขั้นตอนเดียว

เริ่มต้นจาก เปิด notepad ตามด้วย
copy คำสั้ง ตามข้างล่างนี้ (ใต้เส้นประ) สร้างแล้ว save ชื่อว่า xxx.bat (xxx เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก้ได้คับ)
-------------------------------------------------

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==benz goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End


------------------------

รหัสผ่าน คือ benz สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบคับ
(ตรงบรรทัดที่ 21 นับจากบรรทัด cls)

เมื่อสร้าง ไพล์ xxx.bat เสร็จแล้ว ลอง open ไพล์นี้ดูคับ
มันจะสร้าง folder ชื่อว่า Locker มาให้อัตโนมัติ
แล้วเราก็เอาข้อมูลที่ต้องการซ่อนมาไว้ใน Locker คับ
เสร็จแล้ว double click ที่ xxx.bat อีกครั้งหนึ่ง
โปรแกรมจะถามว่า Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
ก็ตอบ Y + ENTER
foder Locker ก็จะถูกซ่อน

คราวนี้ถ้าต้องการใช้ Locker ปรากฎตัว(มะช่ายผี) ก็ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ xxx.bat อีกครั้งและพิมพ์รหัสผ่าน
โพลเดอร์ Locker ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

3 ความคิดเห็น:

 1. ผมก็ทำไว้ใช้เหมือนกัน โดยปรับปรุงจากคนอื่นๆมา
  http://joegtec.blogspot.com/2014/07/lock-folder-revise-by-joegtec.html

  ตอบลบ
 2. ซ่อนได้จิงเข้ารหัสได้จริงครับแต่พอพิมพ์ตรง ค้นหา ก็เจออยู่ดีครับแก่ไขยังไงครับ
  * บล๊อก แบบตรงตัวไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 3. ใช้ได้จริง ขอบคุณครัย

  ตอบลบ