21 มี.ค. 2553

ติดตั้ง SNMP บน Ubuntu 9.04

ติดตั้ง SNMP deamon อันเดียวจบ

1. ติดตั้ง SNMP deamon

sudo apt-get install snmpd

2. แก้ไข /etc/default/snmpd เล็กน้อย

SNMPDRUN=yes
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'

ลบ 127.0.0.1 ถ้าอยากส่งค่าไปที่ Server อื่น หรือระบุ IP ที่ต้องการส่งค่า MIB ไปให้ ส่วนผมลบออก แล้วไปป้องกันที่ iptables

3. แก้ไข /etc/snmp/snmpd.conf ค้นหาบรรทัดนี้

# sec.name source community
com2sec paranoid default public
#com2sec readonly default public
#com2sec readwrite default private

แล้วแก้ไขเป็น

# sec.name source community
#com2sec paranoid default public
com2sec readonly 192.168.0.0/24 public
#com2sec readwrite default private

4.ทดสอบที่เครื่องอื่น หรือที่เครื่อง NMS ด้วยคำสั่ง

snmpwalk -c public -v 1 127.0.0.1 #$ipของเครื่องsnmp system

ถ้าออกมาแบบนี้ ต้องไปดูที่ /etc/snmp/snmpd.conf (ตรงข้อที่ 3 ด้านบน)หรือที่ Firewall
Timeout: No Response from localhost

หรือแบบนี้แปลได้ว่า สำเร็จ!

sysDescr.0 = STRING: Linux Authen 2.6.28-11-server #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17
02:48:10 UTC 2009 i686
sysObjectID.0 = OID: netSnmpAgentOIDs.10
sysUpTimeInstance = Timeticks: (3155401) 8:45:54.01
sysContact.0 =
STRING: Root (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
sysName.0 = STRING: Authen
sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure
/etc/snmp/snmpd.local.conf)
sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORID.1 = OID: snmpFrameworkMIBCompliance
sysORID.2 = OID:
snmpMPDCompliance
sysORID.3 = OID: usmMIBCompliance
sysORID.4 = OID:
snmpMIB
sysORID.5 = OID: tcpMIB
sysORID.6 = OID: ip
sysORID.7 = OID:
udpMIB
sysORID.8 = OID: vacmBasicGroup
sysORDescr.1 = STRING: The SNMP
Management Architecture MIB.
sysORDescr.2 = STRING: The MIB for Message
Processing and Dispatching.
sysORDescr.3 = STRING: The management
information definitions for the SNMP User-based Security Model.
sysORDescr.4
= STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
sysORDescr.5 = STRING: The MIB
module for managing TCP implementations
sysORDescr.6 = STRING: The MIB
module for managing IP and ICMP implementations
sysORDescr.7 = STRING: The
MIB module for managing UDP implementations
sysORDescr.8 = STRING:
View-based Access Control Model for SNMP.
sysORUpTime.1 = Timeticks: (0)
0:00:00.00
sysORUpTime.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORUpTime.3 =
Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORUpTime.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORUpTime.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORUpTime.6 = Timeticks: (0)
0:00:00.00
sysORUpTime.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
sysORUpTime.8 =
Timeticks: (0) 0:00:00.00

อ้างอิง http://www.debuntu.org/how-to-monitor-your-servers-with-snmp-and-cacti

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น