20 มี.ค. 2553

ขั้นตอนการทำงาน SNMP (SNMP protocal operations)

SNMP ย่อมาจาก Simple Network Management Protocol ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่อยู่ระดับ Application Layer และเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรโตคอล TCP/IP

ในการบริหารและจัดการเครือข่ายต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีส่วนของการทำงานร่วมกับระบบจัดการเครือข่าย ซึ่งเราเรียกว่า เอเจนต์ (Agent) เอเจนต์เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมอยู่ในเครือข่ายโดยมีคอมพิวเตอร์หลักในระบบหนึ่งเครื่องเป็นตัวจัดการและบริหารเครือข่ายหรือเรียกว่า NMS-Network Management System

การที่ระบบบริหารและจัดการเครือข่ายจะประสบผลสำเร็จ จึงขึ้นกับระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องมีอยู่ในตัวอุปกรณ์เครือข่าย (เอเจนต์) ส่วนของเอเจนต์ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ภายใน ข้อมูลที่เก็บไว้นี้เรียกว่า MIB - Management Information Base การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายจะมีส่วนข้อมูลของตัวเองเก็บไว้ที่ MIB ดังนั้น NMS จึงส่งคำถามมายังเอเจนต์ การส่งคำถามและเอเจนต์ส่งข้อมูลคำตอบนี้ย่อมเป็นไปตามมาตรฐานโปรโตคอลที่กำหนด เช่น ลักษณะคำถามคำตอบของ SNMP ที่สอบถามกันเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานสากลขั้นตอนการทำงานของ การส่งข้อมูล SNMP

1. NMS (Network Management System)จะสร้างคำร้องขอ ประกอบด้วย ชื่อ MIB ซึ่งเวลาตอบกลับจะส่งค่า ของ MIB นี้กลับมา
2. NMS ส่งคำร้องขอข้อมูล
3. Agent รับคำร้องขอ และนำชื่อ MIB มาตรวจสอบ ถ้าถูกต้อง จะค้นหาข้อมูลของ MIB นั้น
4. Agent สร้างข้อมลการตอบกลับ ทั้งจะส่งข้อมูลที่ NMS ต้องการ หรือแม้แต่เกิด error ก็จะส่งกลับไป เช่น ไม่มีชื่อ MIB นี้ในฐานข้อมูลของ Agent
5. Agent ส่งการตอบรับ ไปที่ NMS
6. NMS รับข้อมูลไปประมวลผลต่อไปอ้างอิง
http://www.tcpipguide.com/free/t_SNMPProtocolBasicRequestResponseInformationPollUsi.htm
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/nms.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น