4 ก.พ. 2553

การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยตาม พรบ. log

1.ติดตั้ง ntp ด้วยสั่ง
apt-get install ntp

2.ทำการสำเนาไฟล์คอนฟิกของ ntp ไปไว้เป็นอีกชื่อดังนี้
cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bak

3.แก้ไขไฟล์ /etc/ntp.conf ให้มีค่าเป็นดังนี้
restrict default kod nomodify notrap noquery nopeer
restrict 127.0.0.1
# อนุญาตให้ Internal network เข้าใช้งาน
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
server 203.185.69.60 dynamic
server time.navy.mi.th dynamic
server time.nist.gov dynamic
server 127.127.1.0 # local clock
fudge 127.127.1.0 stratum 10
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
broadcastdelay 0.008
keys /etc/ntp/keys

4.สั่ง restart service ด้วยคำสั่ง

chkconfig ntpd on
/etc/init.d/ntp restart

5. ตรวจสอบ Remote Server ที่ต้องการใช้อ้างอิงฐานเวลา ใช้คำสั่งดังนี้
ntptrace

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น