2 มิ.ย. 2555

วิธีติดตั้ง Webmin บน Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)

ก่อนที่จะติดตั้ง Webmin ต้องติดตั้ง LAMP ก่อน หลังจากติดตั้ง LAMP แล้วก็มาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 ได้

Step 1. แก้ไขไพล์ /etc/apt/sources.list
 nano /etc/apt/sources.list

โดยเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ที่บรรทัดสุดท้าย
 deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
 deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Step 2. อิมพอร์ต GPG key
 wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
 apt-key add jcameron-key.asc

Step 3. อัพเดต source list หลังจากมีการแก้ไขไพล์นี้
 apt-get update

Step 4. ติดตั้ง webmin
 apt-get install webmin
มาถึงขั้นี้แล้วก็ทดสอบเข้าใช้งานโดยพิมพ์ http://serverip:10000 ที่ Browser  ก็จะปรากฎหน้าจอแบบนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น