27 เม.ย. 2555

ติดตั้ง template ของ BIND บน Cacti

อยากดูการทำงานของ BIND แต่ทำยากจังต้องขอจดบันทึกไว้

Step 1: Download BIND9.7 แล้วแตก Zip ไปไว้ที่ /usr/share/cacti/site/scripts/ ยกเว้นไพล์ cacti_host_template_bind9_7.xml ที่ต้อง Import เข้าไปที่ Cacti

Step 2: Chmod +x ทั้ง 3 ไพล์ ที่ upload ไปไว้ที่ /usr/share/cacti/site/scripts/

Step 3: nano /etc/snmp/snmpd.conf เพิ่มข้อมูลต่อที่บรรทัดสุดท้าย ตามนี้
extend .1.3.6.1.4.1.18689.0.1 dnscache-stats /usr/share/cacti/site/scripts/runstats.sh

Step 4: restart service snmpd โดยคำสั่ง /etc/init.d/snmpd restart


http://docs.cacti.net/usertemplate:host:bind9.7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น