2 มี.ค. 2555

Install SARG on squid3 at Ubuntu 11.10

Sarg เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ User ได้ดีมากๆ หลังจากประเมินผมก็เอาข้อมูลที่ได้เหล่านี้มา Shape Bandwidth ต่อ แต่วันนี้เอาแค่รายงานมาดูก่อน
apt-get install sarg

ติดตั้งเสร็จแล้วก็มา Config กันต่อ:
cp /etc/sarg/sarg.conf /etc/sarg/sarg.conf.original
nano /etc/sarg/sarg.conf

เอา Comment ออกตามบรรทัดเหล่านี้ครับ:
access_log /var/log/squid3/access.log #ระบุตำแหน่งที่เก็บ log ของ squid
graphs yes
output_dir /var/www/squid-reports #เปลี่ยนที่เก็บได้ตามใจเลยครับ

ต่อไปจะเป็นการสร้างคำสั่งให้ Sarg สร้างรายงานอัตโนมัติ และให้ Cron เป็นตัวเรียก คำสั่ง Sarg ที่เพิ่งสร้างนี้ มารันตามเวลาที่ตั้งไว้:
nano /usr/sbin/sarg-daily-report

TODAY=$(date +%d/%m/%Y)
YESTERDAY=$(date –date “1 day ago” +%d/%m/%Y)
sarg /var/log/squid/access.log -o /var/www/squid-reports/daily -z -d $YESTERDAY-$TODAY
/usr/sbin/squid -k rotate
exit 0

nano /usr/sbin/sarg-weekly-report

TODAY=$(date +%d/%m/%Y)
YESTERDAY=$(date –date “1 month ago” +%d/%m/%Y)
sarg /var/log/squid/access.log -o /var/www/squid-reports/monthly -z -d $YESTERDAY-$TODAY
/usr/sbin/squid -k rotate
exit 0

chmod 755 /usr/sbin/sarg-daily-report
chmod 755 /usr/sbin/sarg-weekly-report
chmod 755 /usr/sbin/sarg-monthly-report

และก็มาขั้นตอนการตั้งเวลาสร้างรายงานผ่านทาง Cron:
crontab -e

00 00 * * * /usr/sbin/sarg-daily-report
00 01 * * 1 /usr/sbin/sarg-weekly-report
03 02 1 * * /usr/sbin/sarg-monthly-report

ถ้าอยากลองรันเพื่อทดสอบก็พิมพ์คำสั่งตามนี้:
/usr/sbin/sarg-daily-report
/usr/sbin/sarg-weekly-report
/usr/sbin/sarg-monthly-report

/etc/init.d/cron restart

สุดท้ายครับวิธีการดูรายงาน :
http://ip_address_server/squid-reports

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น