15 ก.พ. 2554

Display E8 error message on Ca\non MP145

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon MP145 , Canon MP160
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. รอจนเป็นเลข 0
6. กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ


And There are Error code meaning.

E2-2 No paper (ASF)
E3-3 Paper jam
E4 No ink
E5-5 The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed ,
or the ink cartridges are not installed properly
E8 Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full

CANNON Printers MP150/MP160 ERROR CODE
E9 The connected digital camera / video camera does not support Camera
Direct Printing
E14 The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 Ink cartridge is not installed E16 - Ink remaining is unknown
E16 -E19 Failed to scan head alignment sheet
E22 Carriage error
E23 Paper feed error
E24 Purge unit error
E25 ASF(cam) sensor error
E26 Internal temperature rise error
E27 Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
E28 Ink cartridge temperature rise error -
E29 EEPROM error
E33 Paper feed position error
E35 15 USB Host VBUD overcurrent error - USB
E37 17 Abnormal motor driver error
E40 20 Other hardware error
E42 22 Scanner error"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น