18 ม.ค. 2554

Mac OS X Guest Snow Leopard 10.6.4 on PC with VirtualBox 3.2.6 – on Windows 7 32 Bit

http://www.sysprobs.com/mac-os-guest-virtualbox-326-snow-leopard-1064-windows-7-32-bit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น