2 ธ.ค. 2553

Free memory in Ubuntu 10.04

Server ผมใช้ แรม 2 GB เกือบหมด ทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรมากมาย ผมได้ลองหาวิธีลดปริมาณการใช้แรม
ผมได้ใช้ความคำสั่งนี้

Show used memory
free

To clear cache memory every 59 minutes
crontab -e
*/59 * * * * echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches


http://www.dedyisn.net/2009/02/clear-cached-memory-in-ubuntu/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น