13 ส.ค. 2553

Failed to find module "sql".

Freeradius version 2
Problem
หลังจาก run radiusd -X มีข้อความแบบนี้

/etc/freeradius/sites-enabled/default[152]: Failed to find module "sql".
/etc/freeradius/sites-enabled/default[62]: Errors parsing authorize section.

Solution
nano /etc/freeradius/radiusd.conf
แล้วเอา # หน้า $INCLUDE sql.conf ออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น