29 เม.ย. 2553

วิธีการตั้งค่าสถานะของ NUM LOCK เมื่อเข้าสู่ระบบ Windows XP

หลังจากเปิด Numlock ตอนหน้า Logon screen แล้ว เข้าสู่ระบบ Windows  ปุ่ม Numlock ก็ดันถูกปิดอีก อะไรของมัน Windows สงสัยว่างจัด

วิธีแก้ไข

1. เริ่มต้น Notepad
2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางรหัสในแฟ้มข้อความ:

set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"

3. บันทึกแฟ้มเป็น "numlock.vbs" (รวมเครื่องหมายคำพูดด้วย) วิธีนี้จะเป็นการสร้างแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .vbs ไอคอนจะเปลี่ยนจากไอคอน Notepad เป็นไอคอนสคริปต์

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์เพื่อให้ทำงานสำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้คัดลอกแฟ้ม Numlock.vbs ไปไว้ที่โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบในโปรไฟล์ผู้ใช้ทุกคน เส้นทางเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์นี้ คือ Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

จัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น